Jogi nyilatkozat - Tatos Szalon
06-30-088-5261

JOGI NYILATKOZAT

TÁJÉKOZTATÁS KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL VENDÉGEINKNEK

A Hárs Liget Kft. (cím: 4024 Debrecen, Csapó utca 18. 2/5.; cégjegyzékszám: 09 09 010152; nyilvántartó: Hajdú-Bihar Vármegye Cégbírósága; adószám: 13154130-2-09; képviselő: Tatos Levente ügyvezető, továbbiakban: Cégünk) biztonsági kamerarendszert alkalmaz a székhelyén található vendégeknek nyitott területen.

A kamerarendszer működése során Cégünk a vendégek és harmadik felek (pl. futárok) személyes adatait is rögzíti. A GDPR 12. és 13. cikk, valamint az Info tv. 16. § előírásai alapján készítettük el ezt a tájékoztatót.

 1. Adatkezelő adatai:

  • Név: Hárs Liget Kft.
  • Web: www.tatosszalon.hu
  • E-mail: info@tatosszalon.hu
  • Cím: 4026 Debrecen Hunyadi János utca 24. Fsz/4
  • Cégjegyzékszám: 09 09 010152
 2. Kamerás adatkezelés célja: A kamerarendszer működéséről tájékoztató jelzést helyeztünk el látható helyen, így a vendégek már belépés előtt tájékozódhatnak róla. A kamerarendszer célja a vendégek és a Cégünk biztonságának védelme, a jogsértések megelőzése és azonosítása, valamint a balesetek körülményeinek dokumentálása. A kamerák nem rögzítenek hangot, és nem figyelnek meg közterületeket, kezelőhelyiségeket, öltözőket vagy mosdókat.

 3. Rögzített adatok: A kamerarendszer az érintett személyek arcképét és egyéb, a kamerával rögzített személyes adatait (pl. mozgás) tárolja.

Ez a tájékoztató a vendégeknek szóló átfogó és pontos információval szolgál a kamerarendszer működéséről és az adatkezelésről.

 1. Felvételek tárolása: A kamerarendszer által készített felvételek 30 napig tárolódnak, amennyiben nincs rájuk szükség. Ha a felvételeket bizonyítékként használják, akkor a releváns eljárás befejezéséig kerülnek megőrzésre.

 2. Felvételek megtekintése: A kamerarendszer felvételeit csak azok tekinthetik meg, akiket a Cégünk erre kifejezetten felhatalmazott. Ezen felül, bizonyos esetekben, például biztosítási ügyekben vagy jogi eljárásokban, a felvételeket harmadik felek is megtekinthetik. A Cégünk ügyvezetője is jogosult a kamerák képeinek és a felvételeknek a megtekintésére.

 3. Adatbiztonság: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonságának garantálására. A kamerarendszer működését a helyszínen jól látható jelzések is mutatják.

 4. Érintett jogai: Minden érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti azok módosítását vagy törlését. Ezen kérések benyújtásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot Cégünkkel a 2. pontban megadott elérhetőségeken. Amennyiben úgy érzi, hogy jogait sértették, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy bíróság előtt.

Debrecen, 2023.09.01.